HTA
HTA
29/
1个装
THA-2 传音器

第 2 代新产品 / 层层新工艺 / 绝佳抗干扰力
超强稳定性 / 非凡音质,至臻体验

插入手机耳机孔,电脑玩手游或手机投屏时
同步传输高品质手机音效到电脑

查看配置连接方法
( 需要配合 Total Control | TC Games | TC DS 软件使用,
传音器使用过程中,手机麦克风暂不可用,推荐使用电脑麦克风 )
HTA
THA
Total Control
TC Games
电脑控制手机
电脑玩手游
同步传输手机音效到电脑
THA 2
TC DS
手游直播投屏神器
最简单的安卓投屏工具
同步传输手机音效